025 703 303

Fruškogorska 115/1, 25233 Ruski Krstur, Srbija

elcom@neobee.net

Software

ELCOM MEDIA se kao preduzeće za informatički inžinjering bavi proizvodnjom specijalizovanog softvera opšte namene. Ukoliko imate potrebe da neke stvari rešite tako da isključite ljudski faktor kao mogući uzrok greške, a ne znate za neki program koji bi odgovarao vašim potrebama kontaktirajte nas da zajednički nađemo rešenje. 

DOM

Elcom Media u svojoj ponudi ima program za BAR KOD registraciju broja učenika na obrocima u učeničkom domu. Ceo sistem je zasnovan na principu kartica sa bar kodom koji se štampa na samolepljive etikete. Učenik prilikom uzimanja obroka ubacuje karticu u bar kod čitač, a na osnovu toga se vrši identifikacija da li učenik ima pravo na obrok i daje zvučni signal. Na osnovu tako dobijenih podataka se pravi izveštaj o broju obavljenih obroka za određeni dan ili period. 

Download-ujte uputstvo za korišćenje programa DOM.

Program DOM je postavljen u sledećim učeničkim domovima:
- Dom učenika "Brankovo kolo" - Novi Sad
- Dom učenika "Jelica Milovanović" - Beograd
- Dom učenika srednjih škola - Vršac

VAGE

Merenje vozila na vagama fabrike ulja i biljnih masti "VITAL", Vrbas se obavlja na dve vage koje se nalaze na teretnom ulazu u fabriku. Opseg merenja svake vage pojedinacno je do 50 tona, a tacnost od ± 10 kg. Vage su opremljene mernim uredajima tipa CARDINAL koji merenu velicinu prikazuju na lokalnom displeju i putem RS 232 komunikacionog porta šalju podatke o merenoj velicini pogodne za dalju obradu. Ti podaci se šalju na standardni PC racunar sa dva komunikaciona porta, na kom radi program koji te podatke prima i obraduje.
Program za automatsko merenje mase vozila je sistem više aplikacija koje rade povezane preko SQL Servera. Najvažnija aplikacija sistema je program VageDL.exe koji se izvršava na racunaru kod vaga i koji sa vaga prima podatke o trenutnom stanju na vagama. Tako izmerene velicine se zajedno sa podacima o vozilu, vlasniku tovara, prevozniku i dr. smeštaju u bazu podataka koja se nalazi na serveru u racunskom centru.