025 703 303

Fruškogorska 115/1, 25233 Ruski Krstur, Srbija

elcom@neobee.net

Registrofon

Uređaj za snimanje telefonskih razgovora na PC računar

Registrofon se sastoji od standardnog PC računara sa odgovarajućim brojem zvučnih kartica, na kome radi program CENTRALA. Računar je povezan sa registratorom poziva od koga prima podatke o obavljenim razgovorima sa telefonskih linija koje se prate. Na registrator poziva ili elektronski snimač zvuka se mogu povezati dve telefonske linije, bilo lokalne ili direktne.


Mogućnosti registrofona:

  • Istovremeno snimanje telefonskih razgovora na dva kanala
  • Beleženje datuma, vremena početka i trajanja razgovora
  • Beleženje telefonskog broja sa kojim je razgovor obavljen ( Caller ID )
  • Snimanje razgovora u kompresovanom formatu tako da se omogućuje višemesečno snimanje razgovora bez arhiviranja
  • Arhiviranje razgovora se obavlja na CD ROM i ostaje kao trajni zapis
  • Telefonske linije su aktivne i u slučaju kada je registrofon isključen
  • Pretraživanje i preslušavanje snimaka po datumu, vremenu i telefonskom broju
  • Ne moze se priključiti na ISDN liniju