025 703 303

Fruškogorska 115/1, 25233 Ruski Krstur, Srbija

elcom@neobee.net

Računarske mreže

Računarska mreža je sistem koji omogućuje da dva ili više računara međusobno razmenjuju informacije. Računarska mreža se sastoji od medijuma koji prenosi informacije i od protokola koji definiše informacije koje se prenose.

ELCOM MEDIA vam sa svojim iskustvom može pomoći u projektovanju odgovarajućeg tipa računarske mreže i u izboru kvalitetne opreme za brz i pouzdan rad kako vaše lokalne mreže tako i pristupa na internet ili udaljene bežične mreže. Možete nam se obratiti za sve komponente računarskih mreža koji vas interesuju:

  • Kablovi (fly i wall),
  • Utičnice, kutije i konektori,
  • Mrežne kartice,
  • Svičevi i habovi,
  • Ruteri,
  • Fiber optic konvertori i sl.

 

Primer razgranate mreže na više različitih lokacija: