+381 25 703 303

Fruškogorska 115/1, 25233 Ruski Krstur, Srbija

Reference

Reference Elcom Medie iz oblasti računarskog nadzora i upravljanja tehnološkim procesima:


Fabrika ulja i biljnih masti ''Vital'' Vrbas,
sledeći projekti:
- merenje nivoa i temperature na 15 rezervoara za ulje, radarski merači nivoa BM702 (HART), SIEMENS Sitrans HART transmiteri temperature 
- računarski nadzor i upravljanje kompletnim vodosnabdevanjem fabrike, 
- računarski nadzor kotlovnice i trafostanice, 
- vaga, ulaz/izlaz, prijem i izdavanje robe preko dve elektronske kolske vage, 
- računarski nadzor i upravljanje linije proizvodnje margarina 2, 
- računarski nadzor i upravljanje elektrolizerima, 
- računarski nadzor i upravljanje linije specijalnih masti, 
- računarski nadzor pogona majoneza,

Željezara Nikšić, akvizicija, alarmiranje i izveštaj 26 temperatura na kiseoničkom kompresoru.

Fabrika ulja i biljnih masti ''Sunce'' Sombor, sledeći projekti:
- računarska akvizicija i upravljanje: Kotlovnica 1, Kotlovnica 2, 
- računarska akvizicija i upravljanje: Rafinerija ulja, Sušara1 i Sušara 2. 
- merenje nivoa i temperature na 6 rezervoara za ulje, radarski merači nivoa BM700 (HART), SMAR HART transmiteri temperature, 
- PLC automatika višekomponentnog miksera za ulje, i računarski nadzor, 
- PLC automatika pogona presaone,

Uljara ''Kruševac'' Kruševac, merenje masenog protoka ulja na ulazu i izlazu iz dezodorizatora i vakuma u dezodorizatoru,

''Hemco'' Beograd, računarski sistem upravljanja doziranja komponenata u procesu mešanja mineralnih ulja korišćenjem masenog merača protoka KROHNE Optimass,

"Rodić M&B - Stork", Kula, računarski nadzor tehnološke linije za pripremu vode za sokove i mineralnu vodu.

"Zeolit", Strmoš, Makedonija, računarski nadzor i upravljanje novim pogonom proizvodnje staklene vode, prva instalacija FF sistema na Balkanu. Računarski nadzor i upravljanje novim pogonom proizvodnje zeolita, FF sistem.

Vodovod u Crvenci, računarski nadzor i upravljanje vodovodnim postrojenjem i udaljenim bunarima. 
Vodovod u Ruskom Krsturu, automatika upravljanja pumpama, 
Vodovod u Kuli, PLC automatika upravljanja buster-pumpama,

''Lukas International'' Bajmok, mikroprocesorsko/računarsko merenje ostatka sadržaja alkohola u smeši u procesu alkoholno-sirćetne oksidacije,

''Si & Si'' Subotica, automatika etiketirki Sinalco staklene ambalaže i celogo programa ambalaže «Gorkog lista»,

Fabrika vode „Voda Voda“, Banja Vrujci, rekonstrukcija mašine za etiketiranje,

Mlekara „Trivit“, Vrbas, automatika punilice za mleko,

HI „Hipol“, Odžaci, računarski nadzor postrojenja kotlovnice i kompresornice,

Fabrika biskvita „Jaffa“, Crvenka:
- automatika automatske punilice/zatvaracice za „NUGATA“ krem, 
- automatika mašine za okretanje napolitanki, 
- automatika pogona sistema transportnih traka,

„Vinožupa", Aleksandrovac Župski, rekonstrukcija monitoringa PLC-a na pasteru,

Pivara „Carlsberg-Srbija“, Čelarevo, sledeći projekti:
- automatika duvaljke-sušača za staklenu ambalažu. 
- rekonstrukcija upravljačkog PLC sistema na filtraciji, hardversko-softverska zamena Simatic S5 PLC-a sa novim Simatic S7 PLC-om. 
- rekonstrukcija upravljačkog PLC sistema na pasterima 1, 2 i 3, 
- rekonstrukcija upravljačkog PLC sistema na postrojenju za rekuperaciju CO2, 
- rekonstrukcija upravljačkog PLC sistema KEG punjača,
- PLC automatizacija CIP postrojenja,

„Apatinska pivara“, Apatin:
- automatika rashladnog sistema glikola, 
- rekonstrukcija automatike upravljanja rashladnim sistemom „Baltimor“,

FAO „Tehnika“, Kula, PLC upravljanje brizgalicom za plastiku,

"ABC Hladnjača", Ruski Krstur, sledeći projekti (sve u kooperaciji sa Mašinoproduktom iz Crvenke): 
- automatika Jumbo punjača 2000 kg, 
- automatika pakerica za smrznuto povrće, 
- automatika mixera/kipera za 5 komponentno mešanje smrznutog povrća, 
- daljinski bezžično PLC upravljanje pumpi na zalivnom sistemu,

„Fruvita“, pogon sokova u Lunjevacu, PLC upravljanje i nadzor linije za doziranje i miksanje voćnih napitaka,

„Juarbis“, Ruski Krstur, PLC automatika upravljanja prijemom mleka u autocesternu,

„Unitehna“, Odžaci, PLC upravljanje i računarski nadzor ispitnog sistema elektro opreme (pulta za ispitivanja).

Fabrika akumulatora "Black Horse", Sombor, PLC automatizacija linije za završno ispitivanje akumlatora,

Banat, "URAM", Gložan, GSM/GPRS računarski nadzor udaljenih pumpnih stanica zalivnog sistema,

"Tigar", Pirot, računarski praćenje protoka fluida (para/vazduh),

Mlekara "Blacini", Blace, PLC upravljanje i računarski nadzor prijema i prerade (pasterizacije) mleka,

Fabrika ulja "Briliant", Štip - Makedonija, računarsko upravljanje utakanja ulja u auto-cisterne,

„Pionir“, Subotica,
- PLC upravljanje elevatorima i vibro dozerima za "Flow-pack" punilice, 
- upravlački sistem transportnih traka – pakerica gotovih proizvoda, medenog i slatkog srca,

Ujedinjene srpske pivare - pivara, Zaječar, povezivanje automatike i puštanje u rad CIP postrojenja,

Pilana „Sremski hrast“, Morović, upravljački sistem pozicioniranja testera na uzdužnom rezaču dasaka,


Pored navedenog, realizovano je niz pod-izvođačkih projekata automatika za opremu za punjenje, zatvaranje, etiketiranje i transport u kooperaciji sa Mašinoproduktom iz Crvenke čiji smo stalni kooperant za automatiku.