025 703 303

Fruškogorska 115/1, 25233 Ruski Krstur, Srbija

elcom@neobee.net

Download

Program Rezervoari služi za praćenje nivoa, temperature, zapremine i mase tečnosti u 15 rezervoara u Fabrici ulja i biljnih masti AD "Vital" iz Vrbasa.

Za merenje nivoa u rezervoarima se koriste radarski merači nivoa, a za merenje temperature Pt-100 sonde sa ugrađenim transmiterima u glavi.

Transmiteri nivoa i temperature su povezani preko HART komunikacionog protokola na PC server koji te podatke obrađuje i deli klijentima preko ethernet računarske mreže.

Demo program koji prikazuje rad rezervoarskog skladišta možete preuzeti ovde : --> Rezervoari

Demo program koji prikazuje šaržni proces punjenja možete preuzeti ovde : --> Elcom Demo

Uputstvo za rad programa Rezervoari možete preuzeti ovde : --> Uputstvo

Uputstvo za rad programa VAGE možete preuzeti ovde : --> Uputstvo

Uputstvo za rad programa DOM možete preuzeti ovde : --> Uputstvo