025 703 303

Fruškogorska 115/1, 25233 Ruski Krstur, Srbija

elcom@neobee.net

Upravljanje

ELCOM MEDIA se bavi automatizacijom mašina i industrijskih pogona primenom savremenih rešenja iz oblasti automatike i upravljanja procesima. Osnova naših rešenja za upravljanje procesima se svodi na kontrolu procesa preko PLC kontrolera u samom procesu i udaljenih PC računara za nadzor i akviziciju podataka. To znači da je uloga upravljanja prepuštena PLC kontrolerima i raznim drugim inteligentnim uređajima koji se nalaze u samom procesu, da se ti uređaji zatim povezuju na PC računar koji se nalazi u procesu i koji ima ulogu lokalnog nadzora i interakcije prema operateru (HMI), a zatim preko računarske mreže i ostali korisnici mogu imati uvid u stanje u procesu ili u istoriju događaja. Ovaj princip nadzora i upravljanja procesima se može predstaviti kao na sledećoj slici:

 

Elcom Media u svojim rešenjima koristi opremu prestižnih svetskih firmi u oblasti automatike i upravljanja kao što su SIEMENS i OMRON sa čijim PLC-ovima smo napravili više rašenja kao što su upravljanja radom kotlarnica, sistema vodosnabdevanja, sušara, rafinerija ulja ili mašina za pakovanje, etiketiranje i sl.

Za povezivanje raznih kontrolera, instrumenata i računara u jedan sistem koriste se razne vrste komunikacije za koje Elcom Media ima rešenja za implementaciju:

  • Ethernet,
  • RS 232, RS 485,
  • HART,
  • PROFIBUS,
  • Wireless i mnoge druge

od kojih za neke Elcom Media ima i svoje proizvode kao što su RS 232 - RS 485 Konvertor ili HART Modem koje koristimo u svojim aplikacijama i proizvodimo za potrebe drugih korisnika.

 

Elcom Media uvozi i integriše opremu renomiranog proizvođača HW Group. Primer je I kontroler, koji omogućava daljinsku kontrolu binarnih ulaza, izlaza i RS-232 sreijske linije preko eterneta . Dva uređaja mogu biti međusobno povezana preko eterneta i na taj način produžavaju se ulazi, izlazi i serijska linija.
Tipična primena je kod kontrole releja i RS-232 linije preko eterneta. Napredna aplikacija je recimo mali "Terminal" u stanju da poveže bar kod čitač, LCD displej, tastere za podešavanja i dijagnostički LED prikaz.