025 703 303

Fruškogorska 115/1, 25233 Ruski Krstur, Srbija

elcom@neobee.net

Software

ELCOM MEDIA se kao preduzeće za informatički inžinjering bavi proizvodnjom SCADA softvera za praćenje rada automatizovanih pogona i tehnoloških procesa. U zavisnosti od vaših potreba i tehnološkog nivoa vaše firme odabraćemo najbolje rešenje da procese stavimo pod računarsku kontrolu i na taj način smanjimo rizik ljudskog faktora u industrijskom procesu.

Svi naši programi su napravljeni za određenu primenu na osnovu specifičnih zahteva naših korisnika. Neke od tih primera možete da pogledate ili download-ujete kao i naše reference.

Rad većine SCADA programa se zasniva na komunikaciji sa kontrolerima (PLC, PIC i sl.) koji vrše upravljanje mašinama u pogonu ili na direktnoj komunikaciji sa inteligentnim senzorima koji se nalaze u polju. Tip komunikacije može da bude različit od RS 232 veze ili HART komunikacije pa sve do brzih PROFIBUS ili Ethernet veza, ali se princip uglavnom svodi na isto, a to je povezivanje instrumenata u polju sa računarom koji podatke obrađuje i predstavlja čoveku.

demo1
rezervoari