025 703 303

Fruškogorska 115/1, 25233 Ruski Krstur, Srbija

elcom@neobee.net

Industrijski računari

ELCOM MEDIA ugrađuje računare u razvodne ormare, rackove i industrijska kućišta, koristeći kvalitetne standardne računarske komponente koje garantuju pouzdan rad računara u industrijskim uslovima.

Uz računare koji se ugrađuju u razvodne ormare se takođe ugrađuju i TFT monitori koji se postavljaju na vrata ormara da bi operateri imali uvid u stanje procesa. Zbog stabilnosti rada računara u ormar se ugrađuje i UPS da bi se zaštitili od ispada napajanja. Po potrebi se na ormar mogu postaviti i neki dodatni elementi kao što je tastatura ili alarmno svetlo i sirena.