025 703 303

Fruškogorska 115/1, 25233 Ruski Krstur, Srbija

elcom@neobee.net

Automatizacija mašina

Predstavljene automatske mašine za etiketiranje su nastale kao plod zajedničkog rada ekipe stručnjaka iz dve nezavisne firme u Vojvodini (“Mašinoinženjering” kao proizvođač procesne opreme i “Elcom Media” d.o.o. kao sistem integrator procesne automatike) , koje zajednički već nekoliko godina rade na osvajanju proizvodnje raznih automatskih procesnih mašina.

Osnovna namena automatskih mašina za etiketiranje je nanošenje samolepljivih etiketa na raznu staklenu, plastičnu ili metalnu ambalažu u kontinuitetu, sa brzinama od par hiljada na sat do par desetina hiljada na sat. Samolepljive etikete su nalepljene u pravilnom rasteru na nosećoj papirnoj traci od «muflona» umotane u bunt.


Osnovni delovi automatskih mašina za etiketiranje su:

  • transporter ambalaže sa pogonskim mehanizmima,
  • pomocni mehanizmi za postavljanje i orijentaciju ambalaže, kao što su okretne trake i puževi,
  • jedan ili više modula za odavanje etikete
  • automatika za upravljanje agregatima etiketirke.

Transporter ambalaže

Transporter ambalaže je obično ili linijski ili kružni. Linijski se koristi kod etiketiranja simetričnih ili okrugle ambalaže gde pozicija odavanja etikete nije bitna. Kružni transporter se koristi kod ambalaže gde je bitno tačno pozicioniranje etikete kod ne simetrične ambalaže ili ako se na jednu ambalažu odaje više etiketa odjednom u jednom prolazu, a bitan je njihov medusobni položaj.

Pogon transportera se rešava sa elektromotorom i reduktorom. Kontinualno upravljanje brzinom transportera je realizovano preko frekventnog regulatora koji u sebi ima implementirane i zaštitne funkcije. Pomocni mehanizmi nameštanja i orijentacije ambalaže su najčešce pogonjeni nezavisnim elektromotornim pogonom takođe sa frekvenom regulacijom.

Moduli za precizno odavanje samolepljive etikete

Moduli za precizno odavanje samolepljive etikete na ambalažu se sastoje od livenog masivnog kucišta (zbog stabilnosti, otporni na vibracije) bubnja nosača etiketa, aktivnih kompenzatora naglih pokreta sa valjcima, preciznog i brzog servo pogona za odavanje etikete, optičkih senzora za detekciju ambalaže i kraja etikete, i bubnja za namotavanje noseceg papira.
Pogoni za odavač etikete se realizuju sa koračnim motorima kod manjih kapaciteta dok kod vecih kapaciteta ti pogoni se realizuju sa servo motorima i pripadajucim upravljačkim jedinicama. Vodenje noseceg papira i njegovo pravilno zatezanje je realizovano sa aktivnim servo-sistemom koji kompenzuje nagle trzaje koji nastaju kod odavanja etikete.

Upravljanje svim sistemima etiketirke je realizovano sa PLC kontrolerom sa odgovarajucim brojem ulaza/izlaza i adekvatnim programskim modulom za isti. Komandovanje etiketirkom je realizovano preko operatorske konzole, koja je montirana na pokretnoj ruci i može se slobodno pomerati prema potrebi operatera, a na njoj su smešteni komandni tasteri i indikatori kao i operatorski panel displej PLC-a sa tasterima. Preko tog panela operator prati funkcije i zadate parametre mašine.
Takode u slučaju grešaka na displeju se ispisuju poruke o nastaloj grešci. Na komandnoj tabli se nalazi i taster za nužni stop mašine. Elementi automatike su smešteni u posebnom zašticenom ormanu koji se nalazi ispod postolja mašine.

Dosada je uspešno realizovano nekoliko automatskih mašina za etiketiranje staklenih teglica sa džemom, plastične četvrtaste ambalaže za motorna ulja od 1 l i 3 l, a posebno su interesantne mašine radene za potrebe “Si&Si” Company u Subotici, gde su napravljene dve mašine za “Sinalco” staklenu ambalažu od 0.2 l, sa odavanjem dve bočne etikete i jedne grlene banderolesa kapacitetom od 4000/sat, dve mašine za “Gorki List” 1 l i 0,7 l, kapaciteta od 7000/sat i jedna mašina za malu staklenu ambalažu od 0,1 l kapaciteta 5000/sat.

Kod Gorkog Lista se radi o posebno dizajniranoj boci sa zaravnjenim bočnim delom gde se jedna od etiketa odaje na strogo definisano polje sa milimetarskom preciznošcu. Tu su primenjene posebne tehnike detekcije ivice staklene ambalaže sa veoma preciznim Omron-ovim optičkim senzorom koji reaguje samo na odbijeni svetlosni snop od zaravnjene površine.